Ruukinrannantie 4, 25660 Mathildedal

MATHILDAN MARINA
– a new home for your heart?

We are open in April
on Friday from 3 to 7 pm
on Saturday from midday to 7 pm
on Sunday from midday to 4 pm


NB! Welcome on Friday 30th of April from midday to 7 pm and on Saturday 1st of May from 10 am to 7 pm.
Doors are open every day from 11 am to 7 pm from 2nd of May.

*****

Welcome to Mathildedal, the most charming and friendly ironworks village in the southern
Finland!

Would you like to anchor your car, yacht or power boat for a day or two and find yourself something nice, relaxing and memorable to do? Do you want to spend a whole day at the sea and get your own fish for the dinner? Would you desire to go canoeing, cycling or sauna or do you prefer to have some delicious food while learning to see the world a little bit differently, the Mathildedal way? You are in the right place.

Our marina is open every day from 30 th of April to 30 th of September. All our facilities in the restaurant, accommodation and meeting place are available for group bookings all year round.

We help you to organize meetings, training, social gatherings and to celebrate in style. We cooperate with other local enterprises in order to make your stay successful.

Interested in doing something with your free time? Check out Archipelago breeze

Welcome to enjoy yourself! 


For more information  info@mathildanmarina.fi

RESTAURANT

The joy of life, warm traditions and cosy atmosphere are all mixed together at our modern Scandinavian style restaurant. Our master terrace overlooking the Baltic will be your favourite place every time of day. Check our  menu here. 

We also organize private events, from request even with live music, and celebrate your most memorable moments by providing the venue, catering, program and the accommodation for smaller groups. Please ask about our special menus for birthdays, weddings, convents and other gatherings and we are delighted to tell you more.

Make a reservation or ask for more information info@mathildanmarina.fi

MARINA AND SHOP

Mathildan Marina provides mooring and other services for the visiting boats and yachts including the crew. We also have a restaurant, saunas, a lounge and a terrace with a jacuzzi for recharging. For those of you wanting to keep more active, there is a beach volley field and an outdoor gym.

We also have a fuel pump (98E and diesel) and a septic tank. You will find some refreshments, household supplies and local products at our little shop.

ROOMS

Relax and recharge! Mathildan Marina has six modern, comfortable and stylish rooms for an overnight stay. Each of the rooms can accommodate between 1-3 people at any given time.

Prices per night 2021:

 • single room 120 €
 • twin room 148 €
 • twin room with a balcony 177 €
 • room for 3 persons 177 €
 • extra bed for children under 12 years 22 €

Prices are inclusive of breakfast. 

NB! Pets are not allowed  to stay over night in our hotel.
Check in is from 3 pm at the day of arrival and check out is at 12 pm. If you wish to check in earlier or have a later check out, please contact us in advance.

Make a reservation now    info@mathildanmarina.fi

Sauna

We have two saunas and a jacuzzi available for booking – and they are the very best ones so
enjoyment is guaranteed!

Saunas can take up to 6 or 12 persons so you will be tempted to share the luxurious experience with your family, friends or fellow travelers. Before and after the sauna you can continue relaxing at our stylish lounge and the terrace overlooking the sea.

Prices:

 • sauna for 6 persons 37 € per hour
 • sauna for 12 persons 98 € per hour
 • additional fee of 85 € for the jacuzzi use

Prices are inclusive of the sauna use, lounge and private terrace for the time reserved.
Feel like going to the sauna but forgot your towel? Don’t worry, we will lend you one for 5 euros each.

Would you like to do some SAUNAYOGA or COCKTAIL COURSE? Ask for more information!

For reservations and more information please contact us by phone +358 2 250 2432 or by email   info@mathildanmarina.fi

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Mathildan Marina (2071517-7)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Rantanen Maria
02 250 2432
info@mathildanmarina.fi

Henkilörekisterin nimi

Mathildan Marina asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Mathildan Marina
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
info@mathildanmarina.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna